മുക്തി

വി. ഹശ്ഹാശ് No image

മുന്നറിയിപ്പില്ല
മുഖവുരയുമില്ല
മുന്‍പിന്‍ നോട്ടമില്ല
മുഈദിന്‍* വിധിയായാല്‍
മൂര്‍ത്തരൂപമായി
മുഖാമുഖമെത്തിടും.

മുറവിളിയുയര്‍ന്നീടും
മൂളിപ്പാട്ട് നിലച്ചീടും
മുക്രയിട്ട് മുരളീടും
മുഖശ്രീ പോയീടും

മുഗ്ദമേനി നനച്ചീടും
മുക്രി വന്നീടും
മുസ്വ്ഹഫ് ഓതീടും
മൂടിയഴക് മുതല്‍
മുഴങ്കാല്‍ വരെ
മൂന്ന് ശീല മുറിച്ചീടും
മുഴുകുപ്പായമാക്കീടും.
മൂന്നു കെട്ടില്‍
മുറുക്കി വരിഞ്ഞീടും.

മുകില്‍ കരഞ്ഞീടും
മുഹബ്ബത്തിന്‍ മലര്‍ബീവി -
മുടിയാട്ടിയലറീടും.
മുത്തുമക്കള്‍ തേങ്ങീടും
മുര്‍ധാവിന്‍ പരപ്പ്
മുത്തി ചുവപ്പിച്ചീടും

മുക്കവലകള്‍
മുറിയിടനാഴികള്‍
മുഖാവരവാടികള്‍
മുഴജനത്താല്‍ നിറഞ്ഞീടും

മുളങ്കാട്ടില്‍ വെച്ചീടും
മുഖപടം നീക്കീടും
മൂന്ന് പിടി മണ്ണ്
മുഖശ്രീയില്‍ വെച്ചീടും

മൂട് കല്ല്
മുറപോല്‍ വെച്ചീടും
മുഖം കുനിച്ച്
മുഴുപ്രാര്‍ഥനകളോതീടും
മുഴുമിത്രങ്ങളോരോന്നും
മുടക്കമോതി മുങ്ങീടും.

മുടന്തന്‍ ന്യായവിധികള്‍
മുന്‍കോപയട്ടഹാസങ്ങള്‍
മുന്‍പിന്‍ ചിന്തയില്ല -
മുഷിപ്പന്‍ ചെയ്തികള്‍
മുച്ചൂടും ചെയ്തവന്‍,
മുടിചൂടാമന്നവന്‍
മൂകനായ്, ഏകനായ്
മുദ്രവെച്ച മയ്യിത്തായീടും.

 

* മുഈദ് = മടക്കി വിളിക്കുന്നവന്‍

Manager

Silver hills, Calicut-12
Phone: 0495 2730073
managerprabodhanamclt@gmail.com


Circulation

Silver Hills, Calicut-12
Phone: 0495 2731486
aramamvellimadukunnu@gmail.com

Editorial

Silver Hills, Calicut-12
Phone: 0495 2730075
aramammonthly@gmail.com


Advertisement

Phone: +91 9947532190
advtaramam@gmail.com

Editor

K.K Fathima SuharaSub Editors

Fousiya Shams
Fathima Bishara

Subscription

  • For 2 Year : 360
  • For 1 Year : 180
  • For 1 Copy : 15
© Copyright Aramam monthly , All Rights Reserved Powered by:
Top