കുനിഞ്ഞുപോയ ഇന്ത്യക്കു മുന്നില്‍ നിവര്‍ന്നു നില്‍ക്കുന്ന ജനത

No image

ലോകചരിത്രം ഇന്ത്യയെ വായിക്കുമ്പോള്‍ 2019 ഡിസംബര്‍ 11 ഓര്‍മിക്കപ്പെടുക ലോകത്തിനു മുന്നില്‍ ഭരണാധികാരികളാല്‍ നാണം കെട്ടുപോയ ദിവസമെന്നായിരിക്കും. 
എല്ലാവരെയും ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന മത-ജാതി-വര്‍ഗ-വര്‍ണ-ഭേദമില്ലാതെ വംശീയ ഉഛനീചത്വങ്ങളില്ലാത്ത ഇന്ത്യക്കായി നാം പോരാടുക തന്നെ ചെയ്യും.

Manager

Silver hills, Calicut-12
Phone: 0495 2730073
managerprabodhanamclt@gmail.com


Circulation

Silver Hills, Calicut-12
Phone: 0495 2731486
aramamvellimadukunnu@gmail.com

Editorial

Silver Hills, Calicut-12
Phone: 0495 2730075
aramammonthly@gmail.com


Advertisement

Phone: +91 9947532190
advtaramam@gmail.com

Editor

K.K Fathima SuharaSub Editors

Fousiya Shams
Fathima Bishara

Subscription

  • For 2 Year : 360
  • For 1 Year : 180
  • For 1 Copy : 15
© Copyright Aramam monthly , All Rights Reserved Powered by:
Top