കണ്ടവരുണ്ടോ?

അസീം. സി.പി. മങ്ങാട്ടുപാലം

നീതിമന്ദിരത്തിലെ 

വിക്രമാദിത്യ പീഢം കാണ്‍മാനില്ല.

 

താളിയോലക്കെട്ടുകളില്‍ 

തലമുറകള്‍ പെറ്റുപെരുകിയ 

പുഴുക്കള്‍

തിന്നു തീര്‍ത്തതാണോ?

കണ്ടുകിട്ടുന്നവര്‍ വിവരമറിയിക്കുക.

 

ഇപ്പോള്‍ നീതിപീഢത്തിലെ

ചാമരങ്ങള്‍ക്ക്

കൊട്ടാരം ധ്വജങ്ങളുടെ

വര്‍ണ്ണമാണ്.

വീശലുകളുടെ താളങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം

തലയാട്ടുകയാണ് നീതി.

 

പഴയ ശരശയ്യ ഇപ്പോള്‍

പൂമെത്തയാണത്രെ!

അതിനിടയിലെപ്പോഴോ ആണ്

പീഢം അപ്രത്യക്ഷമായത്.

 

അവശിഷ്ടമെങ്കിലും

കണ്ടുകിട്ടുന്നവര്‍

അടിയന്തിരമായി അറിയിക്കുക.

TAGS :

Manager

Silver hills, Calicut-12
Phone: 0495 2730073
managerprabodhanamclt@gmail.com


Circulation

Phone: 0495 27314863
aramamvellimadukunnu@gmail.com

Editorial

Hira Centre, Mavoor Road, Calicut-4
Phone: 0495 2770311
aramammonthly@gmail.com


Advertisement

Phone: +91 9947532190
advtaramam@gmail.com

Editor

K.K Fathima SuharaSub Editors

Fousiya Shams
Fathima Bishara

Subscription

  • For 2 Year : 280
  • For 1 Year : 140
  • For 1 Copy : 12
© Copyright Aramam monthly , All Rights Reserved Powered by:
Top