ചതുപ്പൂക്കള്‍

സഫ

ചിരിയുടെ ഒരു ചെടി

എങ്ങനെ 

ഒരു ചതുപ്പില്‍

നട്ടുവളര്‍ത്താമെന്ന്

പഠിക്കണം..

 

വിത്തിനെ

എങ്ങനെ പുതക്കണമെന്ന്,

എങ്ങനെ വളമിടണമെന്ന് ,

വെള്ളമൊഴിക്കണമെന്ന്,

വെയിലില്‍ നിന്നു കാക്കണമെന്ന്,

മഴയിലേക്ക് നീട്ടണമെന്ന്..

 

ഒരു ചിരിയുടെ ഇതളെങ്ങനെ

ഒരുപൂവിന്റെ നിറത്തിലേക്ക്

ഹൃദയം വിടര്‍ത്തി

എനിക്കും നിനക്കുമിടയില്‍

സുഗന്ധമാക്കാമെന്ന്..

 

ഒരുറപ്പിന്റെ വേരെങ്ങനെ

ഒരു താങ്ങിന്റെ കൈകളിലേക്ക്

ആകെയഴിച്ചിട്ട്

എനിക്കും നിനക്കുമിടയില്‍

ഉയിര്‍പ്പാക്കുമെന്ന് ..

 

ഇലകളിലേക്ക്

പൂമ്പാറ്റ മുട്ടകളെ കാത്തു വെക്കണം ..

പുഴുക്കള്‍ക്ക് കൂടൊരുക്കണം..

അറപ്പിന്റെ പുഴുക്കാലം മായ്ച്ച്

പൂമ്പാറ്റ പ്പൂക്കളെ

പറക്കാന്‍ വിടണം ..

 

ഇതാ വസന്തമായെന്ന്

പൂക്കളുടെ ചിറകിലെഴുതി

ചതുപ്പിനപ്പുറത്തെ

പൂന്തോട്ടങ്ങളിലേക്ക്

തലയുയര്‍ത്തണം ....

 

വിത്തുകള്‍ പെയ്തു പെയ്ത്

ചതുപ്പുകള്‍ പൂക്കണം..

ചിരിക്കുന്ന പൂക്കളിലേക്ക്

ചതുപ്പ് മുങ്ങി മരിക്കണം ...


TAGS :

Manager

Silver hills, Calicut-12
Phone: 0495 2730073
managerprabodhanamclt@gmail.com


Circulation

Silver Hills, Calicut-12
Phone: 0495 2731486
aramamvellimadukunnu@gmail.com

Editorial

Silver Hills, Calicut-12
Phone: 0495 2730075
aramammonthly@gmail.com


Advertisement

Phone: +91 9947532190
advtaramam@gmail.com

Editor

K.K Fathima SuharaSub Editors

Fousiya Shams
Fathima Bishara

Subscription

  • For 2 Year : 360
  • For 1 Year : 180
  • For 1 Copy : 15
© Copyright Aramam monthly , All Rights Reserved Powered by:
Top