കവിത

ഉമ്മ

സഫ

എന്റെ കണ്ണിലെ സന്തോഷത്തെ ഇന്ധനമാക്കിയ യന്ത്രം.

Read more..

പ്രണയാവസ്ഥ

എം.കെ. മറിയം

ഞെരുക്കങ്ങള്‍ക്കിടയിലും നെട്ടോട്ടങ്ങള്‍ക്കടിയിലും പെട്ട്... ചതഞ്ഞരഞ്ഞൊരു

Read more..

Other Publications

Manager

Silver hills, Calicut-12
Phone: 0495 2730073
managerprabodhanamclt@gmail.com


Circulation

Silver Hills, Calicut-12
Phone: 0495 2731486
aramamvellimadukunnu@gmail.com

Editorial

Silver Hills, Calicut-12
Phone: 0495 2770311
aramammonthly@gmail.com


Advertisement

Phone: +91 9947532190
advtaramam@gmail.com

Editor

K.K Fathima SuharaSub Editors

Fousiya Shams
Fathima Bishara

Subscription

  • For 2 Year : 280
  • For 1 Year : 140
  • For 1 Copy : 12
© Copyright Aramam monthly , All Rights Reserved Powered by:
Top